Кафедра журналістики функціонує з 1 вересня 2007 р.

Підготовка спеціалістів за напрямом „Журналістика” в Чернівецькому університеті здійснюється з 2002 р.. Спеціальність „Журналістика” акредитовано за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Бакалавр” та „Спеціаліст” і здобуто ліцензію за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Магістр”. На кафедрі готують фіхвців за двома освітніми спеціфалізаціями:

– Журналістика та крос-медійність

– Видавнича справа та медіаредагування

На кафедрі журналістики працює доктор наук із соціальних комунікацій, доцент Л.Є.Василик, 2 кандидати філологічних наук (А.Ю.Гречанюк, Р.В.Пазюк), 1 кандидат політологічних наук (Лезарук М.М.), 4 кандидати наук із соціальних комунікацій (Т.С.Гринівський, О.М.Дзвінчук, Д.І.Миронюк, Л.М.Шутяк) та асистенти (О.О.Жук, Л.А. Раренко, Ю.Г.Мельничук, Ю.О.Попович), доцент і заслужений журналіст України Смолдирева Т.П. Очолює кафедру член НСЖУ та НМПУ Л.Є.Василик.

Кафедра  активно працює над підготовкою кандидатів наук. Діє аспірантура. Л.А. Раренко, Ю.Г.Мельничук, Ю.О.Попович навчаються в аспірантурі. 

Наукова проблематика кафедри охоплює кілька аспектів: дослідження актуальних питань українського журналістикознавства, історії української журналістики, зокрема журналістики Буковини, особливостей сучасних засобів масової інформації, а саме – конвергенції медіа та крос-медійності. Науковці кафедри вивчають проблемні питання, пов'язані з інформаційною політикою та безпекою, комунікаційними технологіями, журналістськими стандартами, прикладними питаннями фахової майстерності. Увагу приділяють вивченню історії видавничої справи. Зокрема, ними проаналізовано здобутки і втрати друкарства в незалежній Україні, з’ясовано причини, які призвели до кризи в галузі книготворення, простежено трансформацію ролі видавничої продукції у суспільстві.

Колективом кафедри видано методичні рекомендації, навчально-методичні комплекси, конспекти лекцій з важливіших навчальних курсів, серед яких – «Історія української преси на Буковині» (доц. Гречанюк А.Ю.), «Історія зарубіжної журналістики» (доц. Гринівський Т.С.), «Журналістська етика» та "Медіабезпека" (доц. Василик Л.Є.), "Крос-медійність" (Василик Л., Гузун М., Грецу Ш.), «Зв’язки з громадськістю. Жанровий поділ PR-текстів» (доц. Гринівський Т.С., асист. Ножак О.З.), «Проблематика засобів масової комунікації» (доц. Копистинська І.М., асист. Мельничук Ю.Г.) та ін.

Науковці кафедри беруть активну участь в українських та міжнародних наукових конференціях та семінарах, доц. Василик Л.Є. – у роботі науково-методичної комісії МОН України з журналістики, друкуються у наукових фахових виданнях. Викладачі кафедри виступають на нарадах-семінарах, організованих відділом видавництв, поліграфії та книгодрукування ОДА для редакторів регіональних ЗМІ, самі поєднують науково-викладацьку діяльність з практичною журналістикою, друкуючись та виходячи в ефір у всеукраїнських та регіональних ЗМІ. Ними проведено ряд семінарів з медіаграмотності.

Студентами та викладачами кафедри проводяться заходи з відзначення Дня солідарності журналістів усього свтіу, Дня пам"яті загиблих журналістів та інших фахових дат. Відбуваються зустрічі з провідними журналістами і видавцями. Серед них – і випускники кафедри. Діє інтернет-видання спеціальності «Журналістика» reporter.cv.ua, також студентський профком видає власну друковану газету «New Format». Студенти пробують себе на студентському радіо та студентському телебаченні. Вони беруть участь у студентських конференціях та олімпіадах, успішно поєднують навчання із роботою в обласних і районних газетах, на радіо і телебаченні Буковини, у видавництвах області.

Кафедра брала активну участь у міжнародному Темпус-проекті «Крос-медіа і якісна журналістика», у рамках якого регулярно приводила семінари та треніги, відбувалися поїздки студентів та викладачів на практику в німецькі ЗМІ (Пассау, Регенсбург, Нюрнберг). Зараз виконується проект від ЄС спільно з німецьким університетом Амберг та Вайден. Студенти знімають документальний фільм про переселенців в історичній ретроспективі та в новітній історії України. На кафедрі створена медіа-майстерня, що забезпечує найсучаснішю технікою практичні заняття з теле- та радіожурналістики, веб-дизайну та програмування, макетування та верстки.

Навчання студентів проходить у VI корпусі ЧНУ, який входить в архітектурний ансамбль колишньої Резиденції Буковинських митрополитів, внесений у Всесвітню спадщину ЮНЕСКО.

фото:www.chnu.edu.ua

Читайте також: